Om Bokab

Bokab är ett av Kungälvs kommun helägt bolag med uppgift att bedriva markexploatering och därtill hörande markförvaltning. Bolaget skall aktivt driva exploatering och etablering i kommunen och verka som ett utvecklingsbolag.

Bolaget skall bidra till kommunens långsiktiga utveckling genom att förvalta/förädla, förvärva, uppföra och avyttra fastigheter, företrädelsevis mark för utveckling och exploatring. 

Vår vision bygger på att bolaget ska vara ett av de bästa alternativen vid etablering av företag och bostäder inom Göteborgsregionen, där vi kontinuerligt bidrar till ett attraktivt utbud av etableringsmark och villatomter. Alla Bokabs kunder – stora som små – ska ges samma höga servicenivå, och vår förhoppning är att alla ska trivas och ha kommit till Kungälv för att stanna. Låt oss mötas!

Om Kungälv

Kungälv är en förhållandevis liten men snabbt växande kommun i Göteborgsregionen. Kommunens strategiska läge längs med E6:an mot Oslo och närheten till Göteborgs hamn och flygplatsen Landvetter har gjort att många företag valt att etablera sig här. Kungälv är även en attraktiv ort ort att bosätta sig på med tanke på närheten till havet och skärgården, men även den vackra landsbygden och en storslagen natur. Ett rikt kultur- och föreningsliv i kombination med småstadens alla fördelar när det gäller skolor, vård och omsorg står också till buds.

 

 

  Sidan uppdaterades: