Integritetspolicy

Personliga integriteten

Den personliga integriteten är viktig för oss på Bokab och vi ansvarar för den personliga informationen som våra kunder förser oss med. Denna integritetspolicy beskriver hur Bokab behandlar, lagrar och hanterar personuppgifter. Bokab, org.nr: 556069-9539, är ansvarig för att dina personuppgifter behandlas på ett lagligt sätt.

För vem gäller denna integritetspolicy?

Denna policy gäller för anmälda till Bokabs villatomtkö. Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra tjänster används för att identifiera en fysiskt levande person.

Varför samlar vi in personuppgifter?

Vårt främsta syfte med personuppgifterna som vi samlar in är att kunna fullfölja de åtaganden som vi har gentemot våra kunder. Som personuppgiftsansvarig har Bokab ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och enligt gällande lagstiftning.

Så skyddar Bokab dina uppgifter

Bokab skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Åtkomstsystem krävs på samtliga datorer och telefoner som hanterar personuppgifter. De personuppgifter som finns på papper i pärmar och dylikt förvaras i låsta skåp.

Så samlar vi in dina personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter genom din anmälan till villatomtkön.

Exempel på uppgifter som vi hanterar

Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, postadress, personnummer eller annan information som du lämnat och som är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig.

Det här använder vi dina uppgifter till

Bokab har rätt att behandla de personuppgifter som vi behöver för att fullgöra vårt åtagande gentemot villatomtkön. Vi kan använda dina uppgifter till bland annat följande ändamål:

För att ge god service:

  • Vi hanterar och administrerar dina konaktuppgifter för att kunna erbjuda villatomter.

För att ge dig relevant information och erbjudanden:

  • Utskick av brev och mail med anledning av erbjudande av villatomt.

Vilka kan se personuppgifterna?

Personuppgifter används av Bokab. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till några andra bolag om vi inte måste göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut, eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål. Uppgifter vidarebefordras bara till tredje part (företag) om det krävs för att tillhandahålla en tjänst efter att ni specifikt givit oss tillstånd till det.

Hur länge lagras personuppgifterna?

Så länge du betalar in årsavgiften till villatomtkön står du registrerad i vår aktiva villatomtkö. Vill du inte att dina personuppgifter skall lagras (när du inte längre är aktiv i kön) kontakta oss på Bokab så tar vi bort dina personuppgifter från systemet.

Dina rättigheter

Som registrerad hos Bokab har du följande rättigheter:

  • Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som samlats in om dig
  • Du har rätt att begära rättning om vi har felaktiga uppgifter registrerade om dig 
  • Du har rätt att bli raderad ur våra system under följande förutsättningar: uppgifterna behövs inte längre för det ändamål som de från början var avsedda för
  • Om uppgifterna sparats med ditt samtycke kan du när som helst återkalla samtycket 
  • Om personuppgifterna behandlats på ett felaktigt sätt

Rätten att bli raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (exempelvis bokföringslagen) att behålla uppgifterna.

Har du frågor?

Har du frågor om vår behandling av dina personuppgifter eller om vår integritetspolicy, Kontakta oss på telefon: 0303-23 80 00 eller vårt dataskyddsombud pådataskyddsombud@kungalv.se

  Sidan uppdaterades: