Så här går en försäljning av tomt till

Klicka för större bild

 1. Anmälan - Bokab administrerar Kungälvs kommuns tomtkö och förmedlar samtliga villatomter för Bokabs och Kungälvs kommuns räkning. För att bli erbjuden en villatomt behöver du anmäla dig till villatomtkön och erlägga en avgift på 250 kr per kalenderår. Anmälan till villatomtkön
 2. Information om tomter och områden samt förutsättningar för tomtköpen läggs kontinuerligt ut här på Bokabs hemsida.

 3. Information till intresserade - När ett område är till försäljning skickas information ut till intressenterna i tomtkön. Här finns med en länk till hemsidan och kontaktinformation för intresseanmälan. Intressenter som vill ha informationen i pappersform får givetvis detta om man så önskar.

 4. Inkomna svar om intresse för ett speciellt område sorteras efter köplats i villatomtkön.

 5. Tomtanmälan - En tomtanmälan skickas ut till dem som visat intresse och där väljer man inom en utsatt tid själv önskad tomt.

 6. Önskade tomter - Önskade tomter sorteras sedan beroende på köplats i villatomtkön.

 7. Återkoppling - Intressenterna kontaktas i turordning och meddelas vilken tomt man kan få kontrakt på.

 8. Kontraktsförslag - Kontraktsförslag skickas ut till intressenterna i fråga, vilka även får tid på sig att återkomma med frågor kring bland annat kontraktsinnehållet och eventuell finansiering.

 9. Möte bokas - där vi tillsammans går igenom kontraktet och påskrift sker. Vid mötet finns även tid avsatt för genomgång av andra frågeställningar som kan ha uppstått.

 10. Handpenning faktureras

 11. Tillträde - Tillträde sker när sökt bygglov uppvisats och resterande köpeskilling är betald.

 12. Köpebrev - Köpebrevet och övriga handlingar överlämnas vid tillträdet för att intressenten skall kunna söka lagfart.

 13. Du är nu ägare av en tomt i Kungälvs kommun och vi önskar dig lycka till!
  Sidan uppdaterades: