VD har ordet

Kungälv är inne i ett positivt flöde. Det mesta man kan önska sig finns i dag i Kungälv och det avspeglar sig bland annat i lusten och intresset för att bosätta sig i Kungälv. Vårt strategiska läge några mil norr om Göteborg med närhet till hav och natur är i yppersta klass för vårt land.

Ca 5 km väster om Marstrand ligger fyren Pater Noster som i dagarna blev framröstat som världens bästa hotellkoncept – med andra ord ytterligare en fin anledning att besöka vår region.

E6 löper som en pulsåder genom kommunen och ger förnämlig tillgänglighet till våra verksamhetsområden i Rollsbo, Solbräcke, Arntorp med flera. Det nyetablerade Kongahälla Center med alla affärer och närheten till bostäder av olika karaktär ligger också på lagom avstånd från vårt största verksamhetsområde som utvecklats med sällanköpshandel, träningsinstitut, restauranger och som därför lockar företag till området och personal till jobben.

Bokab fortsätter målmedvetet att arbeta vidare för att kunna erbjuda verksamheter och privatpersoner nya områden att kunna utvecklas på med lokaler, villatomter och flerbostadshus. Markanskaffning och markförädling är en grannlaga uppgift för Bokab och vi balanserar ständigt mellan efterfrågan, utveckling, miljö och allmänna intressen.

Med en ny av – och påfart till E6 är en utökning av Arntorps verksamhetsområde norrut till vägen mellan Kareby och Marstrandsvägen det mest intressanta i vår portfölj f.n. och vi väntar på Trafikverkets beslut om var motet skall ligga. Både ur miljö – och närhet till bostäder vilket eliminerar pendlingsbehovet, är området högintressant och skulle kunna erbjuda mark med verksamheter för kanske 750 nya arbetstillfällen till kommunen.

Vi arbetar delvis med så kallade Byggherredrivna detaljplaner, vilket ger en väsentlig avlastning till kommunens stadsbyggnad, och vilka bekostas till fullo av byggherrarna. Ansvaret för att ta fram utredningar och underlag för beslut av såväl kommun som länsstyrelse vilar i dessa fall på byggherren som måste skaffa ett förstklassigt material för beslut.

Som helägt kommunalt dotterbolag stannar ev överskott i kommunen och kommer medborgarna till del, exempelvis i form av bättre infrastruktur som VA, vägar och cykelbanor. Åseberget, strategiskt beläget mellan Kongahälla Center och Rollsbo med det planerade arenaområdet, är avsett att bli en helt ny stadsdel i Kungälv med upp till 2 000 bostäder. I vår optimism hoppas vi på att de första husen kan ta sin form där om ca 5-6 år.

Kommunens villatomtkö växer hela tiden och är nu uppe i 1 200 familjer och det är stort tryck på att få fram mer mark och tomter för eget byggande. Bokab arbetar tillsammans med stadsbyggnad på flera intressanta områden för ändamålet.

Bokab har fullt framtidsfokus och 2022 hoppas vi mycket av för kommunens och medborgarnas bästa.

 

Lars Pettersson, VD

  Sidan uppdaterades: