VD har ordet

Bokabs historia sträcker sig så långt tillbaka som 1959. Vi har ett långsiktigt åtagande gentemot Kungälvs Kommun och dess invånare att skapa industrimark för företag samt för privatpersoner att kunna bygga sitt eget boende på en egen tomt.


Bokab har tills nu kunnat erbjuda Kungälvs företagare inte mindre än 1,8 miljoner kvadratmeter industrimark (ca 275 fotbollsplaner) vilket ger enormt mycket arbetstillfällen till Kungälvs invånare. Man har även lyckats ta fram mark för boende (villatomter och mark för lägenheter) i många olika kommundelar genom åren. Klockarebolet, Tega, Gamla och nya "Grinden", Diseröd, Myren i Marstrand för att nämna några platser. Senast förra året togs ytterligare 36 villatomter fram i Tega vilka nu är sålda och håller på att bebyggas.

Bokab har snart klart med ytterligare ca 120 000 kvm verksamhetsmark till företag i Rollsbo vilket är stor efterfrågan på. Mer arbetstillfällen i Kungälv vilket i sin tur betyder mer underlag till bostäder. Vi har ytterligare några områden på gång avseende verksamheter men det dröjer några år.

Det känns mycket stimulerande att få vara med och utveckla de behov och önskemål som Kungälv har. Bokab innehar ett stort eget markbestånd där vi är mycket aktiva med att både köpa in mark samt att förädla den för näringsliv och bostäder. Vi har i nuläget mer än tio nya möjliga utbyggnadsområden fördelade på verksamhetsmark och mark för bostadsändamål. Egna såväl som i samarbete med privata aktörer.

Våra ägardirektiv är mycket väl skrivna och ger bolaget möjlighet att utvecklas. Bokab skall vara en part som driver Kungälvs kommuns utveckling på ett bredare och mer integrerat sätt än tidigare.

Genom åren har Bokab sålt mycket mark till näringsliv och privata villatomtköpare så att vi numera har ett läge där vi inte kan erbjuda mark i den omfattning som skulle önskas. Vi arbetar stenhårt med att få fram ny detaljplanelagd mark för att möta marknaden. Vi hoppas och tror att vi skall kunna öka antalet tomterbjudanden i framtiden.

Åse:Berget är ett fantastiskt projekt som Bokab tagit fram ihop med sex andra företag för att skapa en helt ny stadsdel i Kungälv. Ni kommer snart att få höra talas om Åse:Berget om ni inte redan gjort så.

På senare tid har ett nytt spännande område för villatomter mellan Olseröd och Ullstorp seglat upp som en stark aspirant till att bli nästa stora projekt som kan bli verklighet. Kanske upp till 150 tomter i en fantastisk terräng kan bli verklighet inom inte allt för lång framtid. Vår tomtkö ökar hela tiden och det är ett stort tryck på att vi skall ta fram mer mark för eget byggande. Vi kämpar på allt vad vi kan. Ni kan snart läsa mer om det i våra projekt. Projektet kommer att heta - Villatomter östra Ullstorp-.

Bokab och Kungälv mot nya utmaningar 2020 – nu kör vi!

Lars Pettersson

VD,  Bokab

 

 

  Sidan uppdaterades: