VD har ordet

Även 2023 var Kungälv i toppskiktet bland Sveriges kommuner gällande robusthet och attraktivitet.

Att ta fram mer företagsetableringar och arbetsplatser ihop med attraktiva platser för bostäder är några av våra mål i Bokab. Det bidrar till att stärka Kungälvs varumärke och ge företagare möjlighet att få rätt personal till sina verksamheter. Det bidrar också till att folk får enkla och bra tillgångar till arbetsplatser. Bra för alla med andra ord.

Trots rådande lågkonjunktur ser vi att fler företag fortfarande vill etablera och starta nya verksamheter i Kungälv. Vi får kontinuerligt nya förfrågningar om mer företagsmark. Det visar på Kungälvs attraktiva läge i regionen.

Vi ser med glädje att det var ett bra val av oss att iordningställa all mark i Rollsbo Västerhöjd så företagare kan fokusera på sina lokaler i stället för att markbereda och spränga var för sig. Stora miljövinster och ekonomiska vinster för alla parter. Även Solbräcke Kullen med sina 17 000 kvm mark gick helt enligt plan och även där blev det en bra affär för alla inblandade.

Vi väntar med stor spänning på var Trafikverket skall placera det nya motet på E6 vid Kareby då det sätter startskottet för ytterligare ett område minst dubbelt så stort som Bokabs Rollsbo Västerhöjd. Motet innebär också en avlastning av Karebyvägen och Rollsbomotet på ett mycket bra sätt och ger alla företag i Arntorp och boende i Kareby mycket bra pendlingsmöjligheter. Här tycker vi att en busshållplats för pendling borde finnas och vi lovar att hjälpa till med parkeringsplatser för detta ändamål. Även utveckling av mer villatomter och småhus blir enklare när motet kommer.

Det är med glädje vi fått lov att börja planera för uppgradering av Rollsbo. Vi kallar det Rollsbo 3.0 då vi vill ge företagare i området möjlighet att expandera på både bredden och höjden om möjligt. Även att ge större utrymme för handelsverksamhet i området är en av punkterna vi arbetar för. Av alla de 30 detaljplaner som finns här med olika regler hoppas vi det blir mer konsekvent och mer modernt upplägg på det nya sättet. Vi hoppas även kunna erbjuda ytterligare tomter till företag inom Rollsbo.

Attraktiviteten ökar ännu mer när kommunens arenaprojekt kommer att sätta i gång. Ihop med att Åseberget levererar attraktiva platser för bostäder och förhoppningsvis blir ett av Sveriges mest innovativa platser att leva och bo på, så ser det som tidigare sagt ljust ut för Kungälv framöver. Vi hoppas få möjlighet att ihop med bland annat forskare och IT-leverantörer driva ett forskningsprojekt avseende trafiklösningar, renhållning, paketleveranser och självkörande bussar till och från Åseberget. Vi vet mer i början av 2024 om staten vill bevilja bidrag till oss.

Lars Pettersson, VD

 

Lars Pettersson, VD

  Sidan uppdaterades: