Elektroniska fakturor

Från och med 1 januari 2024 behöver ni skicka fakturor elektronisk till oss. Det kan göras via ert affärssystem, er fakturautskriftsleverantör eller genom att ni registrerar fakturor manuellt i fakturaportalen.

Så här skickar du elektroniska fakturor till oss, välj det som passar bäst. Glöm inte att referenskoden ska finnas på alla fakturor till Bokab.

Skicka via ert affärssystem/utskriftsleverantör

Vi är anslutna till PEPPOL-nätverket och kan ta emot elektroniska fakturor den vägen. Bokabs elektroniska adress i PEPPOL-nätverket är: 0007:5560699539

Vid annat distributionssätt än PEPPOL-nätverket kan vårt organisatioinsnummer, 556069-9539 användas som elektronisk adress. Bokabs VAN-leverantör är Kofax.

Fakturaportalen

Skickar du ett mindre antal fakturor per månad till Bokab kan du skicka dem kostnadsfritt genom att registrera dem i Fakturaportalen. Gå in på webbplatsen www.fakturaportalen.se och anslut er som användare eller kontakta SOLTAK AB, som hanterar våra fakturor, för mer information.

Referenskod: BO1000

Referenskoden, BO1000, anges i fältet BuyerReference för PEPPOL-fakturor och RequisitionistDocumentReference för Svefakturor,

Betalningsvillkor

  • Betalning görs 30 dagar efter fakturadatum.
  • Vi betalar inga faktureringsavgifter eller liknande påslag på fakturan.
  • Vi betalar inga dröjsmålsräntor som överstiger räntelagens bestämmelser.

Vid frågor kontakta SOLTAK AB - telefon 010-331 30 00 (knappval 3, ekonomi)
e-post: ek.leverantorsgrupp@soltakab.se

  Sidan uppdaterades: