Villatomtkön - så här fungerar det

Bokab administrerar Kungälvs kommuns tomtkö och förmedlar samtliga villatomter för Bokabs och Kungälvs kommuns räkning. För att bli erbjuden villatomt behöver du anmäla dig till villatomtkön och erlägga en avgift på 250 kr per kalenderår .

Regler för tomtkön

 • Fysisk person som fyllt 16 år får anmäla sig till tomtkön.
 • En årsavgift för att stå i tomtkön tas ut. Denna avgift betalas kalenderårsvis.
 • När årsavgiften är inbetald registreras den sökande med ett ködatum.
 • Ködatum är den datum som den första inbetalningen av årsavgiften är Bokab tillhanda.
 • När köpebrev är utfärdat på en tomt är ursprungligt ködatum förbrukat. Återanmälan till villatomtkön kan ske först efter tillträdet av förvärvad tomt.
 • Årsavgiften avser kalenderår.
 • Inbetald avgift återbetalas ej.
 • Den som ej betalar sin årsavgift stryks automatiskt från kön.
 • Inbetalning av årsavgiften görs i januari efter digital avisering,senaste inbetalning 31 januari. 
 • Det är tillåtet att flera i samma hushåll står i tomtkön, då betalas en årsavgift per person.
 • Vid äktenskapsskillnad eller separation mellan sammanboende får berörda bestämma vem av de två som behåller köplatsen. Meddelas inget annat till Bokab behåller den som står registrerad på platsen som sökande.
 • Kötiden är personlig och kan ej överlåtas till annan.
 • Ändring av kontaktuppgifter såsom adress, e-post & mobilnummer görs genom inloggning på "Mina sidor". Har Bokab från sökande ej erhållit aktuella kontaktuppgifter kan den sökande gå miste om erbjudande.
 • Den tomt som erbjuds skall användas för uppförande av hus för eget permanent boende.
 • Att tacka nej till erbjudande innebär inte att kötiden förändras.
 • Regler för avsteg från turordningen beslutas av Bokabs styrelse.
  Sidan uppdaterades: