Tillgänglighetsredogörelse

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi strävar efter att bokab.nu ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder. Vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA.

Brister

För närvarande är vi medvetna om att vi inte lyckats uppfylla alla kriterier i WCAG på följande delar:

  • Det finns pdf-filer på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade.
  • Delar av webbplatserna uppfyller inte helt och hållet tillgänglighetsprinciperna när det exempelvis gäller tillgänglig kod.

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet och har påbörjat planeringen av hur vi systematiskt ska åtgärda de problem som kvarstår. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

DIGG (Myndigheten för digital förvaltning) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta dem och påtala det. Du når DIGG via e-postadressen info@digg.se eller telefonnummer 0771-11 44 00.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontaktar du oss så att vi får veta att problemet finns.

 
  Sidan uppdaterades: