Dammbergen - Ullstorp

Villatomter i Dammbergen

Bokab undersöker ett område mellan Ullstorp och Olseröd för att kunna erbjuda en del av de över 1100 personer som står i Bokabs villatomtkö en tomt. Området skulle innebära att man får en naturlig övergång från Ullstorp till Olseröd via en trygg och säker GC-bana där skog och natur är nära inpå. Man skulle kunna ta sig med cykel eller till fots från Ullstorp ner till skolan i Munkegärde avsevärt enklare än idag. Runt Ullstorp och Olseröd finns idag mycket stora områdena för friluftsliv där det nya villaområdet tar plats mellan dessa områden. Det kommer också att finnas mycket stora grönområden kvar efter att området kompletterats. Området är kuperat och vi vill arbeta med terrängen och skapa områden som naturligt smälter in i området. Både gamla fastighetsägare såväl som nya får tillgång till fina rekreationsområden runt området.

Bokab vill också ge de kommande köparna chans att bygga deras drömvilla utan för mycket restriktioner. Vi kommer att anlita kunniga planhandläggare och ta del av de personer som idag bor bredvid områdena för att ta tillvara den lokala kompetensen kring naturområdet med de gångstigar och andra företeelser som kan finnas och värda att bevaras inom områdena. Vi har lokaliserat några fornlämningar vilka vi kommer att ta tillvara och förhoppningsvis göra mer tillgängliga för allmänheten och anpassa byggnation till området.

Möjlighet till boendekarriär

Redan idag har folk hört av sig till Bokab för att fråga när området blir klart. Det är både personer som idag bor i Ullstorp med i lite mindre hus eller bostadsrätter som vill göra boendekarriär då familjen blivit större samt folk i vår tomtkö som väntar på sin drömtomt i Kungälv för rimliga pengar. Bokab har som kommunalt bolag ansvar att hålla marknadsmässiga priser men utan att för den delen vara marknadsledande på prisnivån uppåt. Detta skall förhoppningsvis ge många Kungälvsbor möjlighet att skaffa sig ett hus centralt i Kungälv trots stor investering.Området har utmärkta möjligheter att bli ett attraktivt villaomåde.

Bokab har fått positivt planbesked  från kommunen och kommer starta upp planarbetet för omårdet under hösten 2019. I dagsläget vet vi inte hur tidsplanen ser ut men kommer löpande lägga upp information här på hemsidan.

2021-04-06

Det pågår ett Planprogram för området, detta ska vara klart i höst. Efter det startar själva detaljplanearbetet och kommer pågå de kommande åren. 

 

 

  Sidan uppdaterades: