Dammbergen - Ullstorp

Villatomter i Dammbergen

Området ligger mellan Ullstorp och Olseröd öster om E6 och Karebyvägen. Att kunna utveckla ett bostadsområde här skulle innebära att man får en naturlig övergång från Ullstorp till Olseröd via en trygg och säker GC-bana där skog och natur är nära inpå. Man skulle kunna ta sig med cykel eller till fots från Ullstorp ner till skolan i Munkegärde avsevärt enklare än idag. Området är kuperat och grundtanken är att arbeta med terrängen för få en bebyggelse som naturligt smälter in och jobba för att säkerställa att både gamla fastighetsägare såväl som nya får tillgång till fina rekreationsområden i och runt området.

Bokab vill ge de kommande köparna chans att bygga deras drömvilla utan för mycket restriktioner.
Vi kommer att ta del av de personer som idag bor bredvid områdena för att ta tillvara den lokala kompetensen kring naturområdet med de gångstigar och andra företeelser som kan finnas och värda att bevaras inom områdena.

Planprogrammet är nu slutfört och detaljplanen påbörjad. Arbetet med detaljplanen pågår och beräknas vara klar under 2025.

Läs mer om Dammbergen på kommunens plansidor

  Sidan uppdaterades: