Villatomter i Kärna Västerhöjden

Bokab har under 2021 fått ett positivt planbesked för att skapa förutsättningar för framtagande av ca 24 nya villatomter på ca 800 m2 styck, på del av fastigheten Torsby 1:8.

Bokab vill ansluta detta område till en tidigare privat planansökan som kallas Västerhöjden och tanken är då att ta fram en gemensam detaljplan som innefattar olika boendeformer där Bokab kompletterar planen med villatomter. Planområdet kommer preciseras i kommande detaljplaneläggning och vi har förhoppning om en färdig detaljplan under 2025.
Efterfrågan av villatomter för småhusbebyggelse är väldigt hög och området skulle kunna innebära att Kärna får ett välbehövligt tillskott av villatomter.

  Sidan uppdaterades: