Tega Västergård – Ytterby

Tega 2:5 (Tega Västergård) ligger söder om Torsbyvägen, i nära anslutning till befintliga villaområden i västra Ytterby. I Tega 2:5 pågår byggnation av friliggande bostäder, flerbostadshus och gruppboenden

Villatomter

Området är beläget söder om Torsbyvägen i nära anslutning till befintliga villaområden i västra Ytterby. Bokab påbörjade utvecklingen av området 2016 efter ett antal års planerande och utredningar. Det resulterade i ett tillskott av 36 nya villatomter som förmedlades via den kommunala villatomtkön 2017. Detaljplanen omfattar även flerbostadshus/gruppboenden för boende med särskilda behov.

Bildmontage Tega Västergård

Tega Västergård -bildmontage

 Tega Västergård -bildmontage

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sidan uppdaterades: