Kareby E6

Inom gul-streckat område ser vi ett av Kungälvs få möjligheter till att få fram mer mark för företagsetableringar och fler arbetstillfällen till våra kommuninvånare. Vi ser också att det mycket väl stämmer in på Agenda 2030 och de hållbara målen.

När Trafikverket bestämmer sig var motet skall hamna sätter vi i gång och planerar. Motet i Kareby bli ett enormt lyft för hela Kareby med omnejd och stor avlastning av Karebyvägen och Rollsbomotet.

Trafikverket skall först bestämma var det nya motet skall komma som skall förbinda E6 med Marstrandsvägen och det ser ut att placeras precis norr om vårt Arntorp-område som då är i direkt anslutning till denna mark. Se markerad pil i kartan. Vi får troligen veta det hösten 2024. Redan i början av 2000-talet påpekade man stora miljö- och infrastrukturella vinster med ett nytt mot vid Kungälvs verksamhetsområde.

Vi kämpar med att nå Sveriges lägsta arbetslöshet och då måste vi skapa både bra arbetsområden tillika bra bostadsområden. Bokab har sedan 1969 byggt upp Kungälvs verksamhetsområden för bostadsnära arbetsplatser för vårt långsiktiga hållbara tänk. I jämförelse med andra områden i Kungälv visar det sig att inga platser kan mäta sig med denna lokalisering.

  Sidan uppdaterades: