Rollsbo

Verksamhetsprojekt

Rollsbo är Kungälvs kommuns största verksamhetsområde, strategiskt beläget med direktanslutning till E6:an via Rollsbomotet. Utbyggnaden av området påbörjades 1968 och idag inrymmer området företag inom många olika branscher med ca 4000 anställda. De senare etapperna inom Rollsbo har varit Rollsbo Park där exploatering påbörjades 1990 som följdes av Rollsbo Ryr som startades upp 2005. Den nyaste etappen inom Rollsbo är Västerhöjd där byggnation av gator och VA pågår just nu.

  Sidan uppdaterades: