"Kullen" - Solbräcke

Ändring av detaljplan Solbräcke verksamhetsområde "Kullen".

Inom Solbräcke verksamhetsområde görs en ändring av detaljplanen för att kunna expandera verksamhetsområdet på naturmarken i gällande plan. Ändringen syftar till att utveckla området med ytterligare ca 17 000 kvm verksamhetsmark. Bokab påbörjade arbetet med planändringen 2020 och den beräknas bli klar under 2022.

  Sidan uppdaterades: