Öppet hus om Åseberget

Planprogram för Åseberget ligger ute för samråd och den 8 april har vi öppet hus i Stadshuset där sakkunniga svarar på dina frågor om planprogrammet. Fram till den 26 april finns möjligheter att tycka till om förslaget.

Planprogrammet ska göra det möjligt att bygga en ny stadsdel nära centrala Kungälv. Stadsdelen ska vara väl sammankopplad med andra stadsdelar i området.

Planförslaget finns utställt under perioden 29 mars 2024 till 26 april 2024 på följande platser:
Stadshusets entré, Ytterbyvägen 2, Kungälv, måndag - torsdag kl. 8:00 - 16:30 och fredagar, samt dag före helgdag kl. 8:00 – 16:00.
Biblioteket i Kungälv, Mimers Kulturhus, Trollhättevägen 4, måndag - torsdag kl. 10:00 - 19:00, fredagar kl. 10:00 - 18:00 och lördagar 11:00 - 15:00.

Öppet hus

Sakägare och andra intresserade är välkomna till öppet hus den 8 april 2024 kl 17:00 -19:00 i Stadshusets entré, Ytterbyvägen 2, Kungälv.

Här finns mer information, utredningar och andra handlingar om planprogrammet

  Sidan skapades: