Samverkan för livslångt lärande

På Fontinberget, med utsikt över de centrala delarna av Kungälv, ligger Montessoriskolan Älvkullen. Här bedrivs pedagogik i Maria Montessoris anda – och man gör det i lokaler som ägs och sköts av Bokab.

Montessoriskolan Älvkullen är en liten och icke-vinstdrivande friskola som ägs av "Stiftelsen Montessori för alla barn". Alltsedan 2010 finns man på plats på det som i folkmun kallas Nedre Fontin (eller "röde skolan" om man så vill), som tidigare var en kommunal skola, som stod färdig redan år 1913. Här huserar idag 163 elever – alltifrån förskola upp till årskurs nio – och ett 30-tal anställda. Den röda tråden i verksamheten är att utveckla barnen till harmoniska, ansvarstagande och självständiga medmänniskor.

Nedre Fontin ägs sedan 2017 av Bokab, som därmed ansvarar för den löpande skötseln av fastigheten, medan personal från Älvkullen ombesörjer den dagliga driften. Ett upplägg som passar som hand i handske för båda parter.

– Vi har till vårt förfogande ändamålsenliga lokaler, som vi sköter som om de vore våra egna, och Bokab tar hand om de lite tyngre göromålen som vatten, ventilation och el samt större reparationer och underhåll, säger en nöjd rektor Samuel Hoppe.

– Ett för oss perfekt upplägg. Bokab är snabba och är lätta att ha att göra med, varför vi är mycket nöjda med vårt samarbete.

Bilden: Claes Hellström, Bokab, Samuel Hoppe, Montessoriskolan Älvkullen samt Pia-Marie Parkrud, Bokab, framför Nedre Fontin.

  Sidan skapades: