Kanonaden bryter ny mark i Kungälv

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

I december 2020 satte Kanonaden första skopan i backen på Rollsbo Västerhöjd för Bokabs räkning. Drygt ett år senare ska 120 000 kvm ny verksamhetsmark stå färdig att tas i bruk. 

Det pågår ett intensivt arbete på Rollsbo Västerhöjd för att färdigställa ny verksamhetsmark för hugade spekulanter. Totalt pratar vi om drygt 320 000 kvm, varav Bokab är ansvariga för cirka en tredjedel. Den resterande delen ägs av Ytterbygg och även på detta område pågår ett omfattande exploateringsabete. Färdigställandet av Ytterbyggs del beräknas vara klart först 2023.

Satta att genomföra båda entreprenaderna är Kanonaden med huvudkontor i Nässjö och med verksamheter runt om i södra och västra Sverige och upp mot Stockholm och Uppsala i norr. Bolaget är ett rent anläggningsföretag med 350 anställda och en årlig omsättning på 1,7 miljarder.

– Kanonaden vann upphandlingen med ett pris som vi klarade inom budget, medan andra anbudslämnare ville ha ca 30 procent mer betalt. Vi är tacksamma att Kanonaden lämnade ett pris, vilket gör att vi kan erbjuda dessa tomter till företag till rimliga priser, säger Lasse Pettersson på Bokab.

Uppdraget omfattar etablering av gator, gång- och cykelvägar, belysning, fiber, vatten och avlopp samt iordningställande av grovt terrasserad och därmed säljbar verksamhetsmark.

– Vi har igång cirka 30 man och ett stort antal anläggningsmaskiner för att kunna hålla tidsplanen och färdigställa området, säger Johan Arpenvik, arbetschef Anläggning Mitt och ansvarig från Kanonadens sida på Rollsbo Västerhöjd.

Tillskottet av ny verksamhetsmark gläder Lasse Pettersson, då trycket utifrån är hårt.
– Intresset för Rollsbo Västerhöjd från näringslivets sida – både i den egna och närliggande kommuner är mycket stort och de 17 tomter vi pratar om i denna etapp är redan slutsålda.
– Vi skulle tämligen enkelt kunnat sälja ytterligare områden, som är lika eller dubbelt så stora som Rollsbo Västerhöjd, om bara marken fanns att tillgå, förklarar Lasse. En viktig fråga som politiken ihop med Bokab och kommunen gemensamt tagit tag i då man vill att Kungälvs kommun ska fortsätta att växa och få många arbetstillfällen.
Just nu är Lasse och kompani på Bokab mycket nöjda och glada att kunna välkomna
 7 nya etableringar på Rollsbo Västerhöjd 2022.

  Sidan skapades: