Gång- och cykelbana i Arntorps verksamhetsområde

Nu har Bokab påbörjat arbeten med toppbeläggning och upphöjd gång- och cykelbana i hela Arntorps verksamhetsområde.

Arbetena beräknas vara klara vecka 43, 2022.

  Sidan skapades: