Bokab skapar de rätta förutsättningarna

– för etablering av företag och bostäder i Kungälvsregionen