Bokab skapar de rätta förutsättningarna

– för etablering av företag och bostäder i Kungälvsregionen

Östra Ullstorp

Bokab tillsammans med Ramböll höll ett välbesökt och positivt dialogmöte för berörda och intresserade, inför uppstarten av detaljplanearbetet med Kungälvs nästa villaområde.

2019-12-02

Läs mer här   Läs mer här

Kringeldammen - Kareby

Bokab erbjuder en villatomt till villatomtkön naturnära vid Kringeldammen. Tomten är preliminärt ca 1100 m² stor och ligger 2,5 km från Kareby

2019-11-19

Läs mer här   Läs mer här