Villatomter

 

Bokab har Kungälvs kommuns uppdrag att skapa bra förutsättningar för villabyggnation. Detta gör vi genom att köpa mark, detaljplanera och tillse att byggnation av gator, vatten och avlopp med mera blir genomförda.

Bokab ombesörjer även den kommunala tomtkön med förmedling av villatomter för Bokabs och Kungälvs kommuns räkning.

  Sidan uppdaterades: