VD har ordet

 

Bokabs historia sträcker sig så långt tillbaka som 1959 där jag numera fått det stora förtroendet att driva vidare Bokab i samma goda anda som mina företrädare gjort.

Jag kommer från Tjörns Bostads AB samt Tjörns Hamnar AB där jag fick stor inblick i många olika affärsgrenar vilket många gånger är en nytta när man skall utveckla och driva ett företag. Jag har tidigare arbetat inom Kungälvs kommun på fastighetssidan och har stor inblick i kommunens möjligheter och svårigheter. Jag är bosatt i kommunen sedan många år. Jag hoppas detta skall resultera i ett gott samarbete med näringslivet, kommunens tjänstemän och inte minst politiken. Det skall förhoppningsvis i slutänden ge företagare möjligheter att expandera och villatomtköpare chans att bygga deras drömhus.

Det känns mycket stimulerande att få vara med och utveckla de behov och önskemål som Kungälv har. Bokab innehar ett stort eget markbestånd där vi är mycket aktiva med att både köpa in mark samt att förädla den för näringsliv och bostäder. Vi har i nuläget mer än tio nya möjliga utbyggnadsområden fördelade på verksamhetsmark och mark för bostadsändamål. Egna såväl som i samarbete med privata aktörer.

Här pratar vi om ca 450 000 kvm verksamhetsmark och kanske upp emot 2 000 bostäder. Utmaningen består i att få ett flöde i planprocessen där vi vill bidra och göra skillnad.

Våra ägardirektiv är mycket väl skrivna och ger bolaget möjlighet att utvecklas. Bokab skall vara en part som driver Kungälvs kommuns utveckling på ett bredare och mer integrerat sätt än tidigare.

Genom åren har Bokab sålt mycket mark till näringsliv och privata villatomtköpare så att vi numera har ett läge där vi inte kan erbjuda mark i den omfattning som skulle önskas. Vi arbetar stenhårt med att få fram ny detaljplanelagd mark för att möta marknaden. Sedan ett år tillbaka har Bokab anställt ytterligare en medarbetare för just detta ändamål vilket resulterat i att vi numera ökat på vårt markinnehav och fortsätter att så göra. Vi hoppas och tror att vi skall kunna öka antalet tomterbjudanden i framtiden.

Jag fick också se Åse:berget ta hem priset för bästa utställningsmonter på Kungälvsmässan förra veckan. Det är ett fantastiskt projekt som Bokab tagit fram ihop med sex andra företag för att skapa en helt ny stadsdel i Kungälv. Det visar att folk uppskattar vad vi tror och tänker om framtiden. Tack till Kungälvsmässan och alla goa människor som kom till vår monter. Ni kommer snart att få höra talas om Åse:Berget om ni inte redan gjort så.

Bokab och Kungälv mot nya utmaningar – nu kör vi!

Lars Pettersson

VD,  Bokab

 

 

  Sidan uppdaterades: