VD har ordet

Bokab har en lång och stolt historia som jag sedan drygt ett år fått förtroendet att utveckla vidare. Det känns mycket stimulerande att få analysera de behov och önskemål som lokalsamhället Kungälv har. Bokab innehar ett relativt stort eget markbestånd där vi kombinerat behoven med de möjligheter som erbjuds. Vi har i det fallet identifierat mer än tio nya möjliga utbyggnadsområden fördelade på verksamhetsmark och mark för bostadsändamål.

Här pratar vi om ca 100 000 kvm verksamhetsmark och kanske uppåt 2 000 bostäder. Utmaningen består i att få ett flöde i planprocessen där vi vill bidra och göra skillnad.

Vårt styrdokument i dessa frågor utgörs ju av våra ägardirektiv som under året diskuterats i olika forum. Resultatet ser vi fram emot. Vi tror att vi då kan vara en part som driver Kungälvs kommuns utveckling på ett bredare och mer integrerat sätt än tidigare. För att tydliggöra denna roll har vi börjat med att formulera en ny kommunikationsplan som vi hoppas skall uppmärksammas. 

Med glädje kan vi konstatera att året som gått inneburit försäljning av 37 000 kvm verksamhetsmark, vilket betyder att vi sedan 2010 har haft ett genomsnitt på ca 30 000 kvm per år och gör 2014 till ett riktigt bra år med hänsyn till konjunkturläget. Försäljningen av villatomter har gått in i en ny fas där vi fram till 2016 har ca 100 tomter att förmedla till villatomtkön. Bokab har här fått en tydligare roll då vi genomför all försäljning till villatomtkön. Vi ser nu fram emot att rejält kunna öka antalet tomterbjudanden i framtiden.

Jag vill tacka våra kunder och medarbetare för de affärer vi genomfört under det gångna året och med förhoppningar om en fortsatt långsiktig och hållbar utveckling såväl för dem som för Kungälvs kommun.

Peter Jakobson

VD, Bokab
  Sidan uppdaterades: