Anmälan

 1. BETALA IN TOMTKÖAVGIFTEN                                                                                                                                 250 kr (per kalenderår)Plusgiro: 644 91 63-2 - Ange namn och personnummer.

2. FYLL I ANMÄLAN OCH SKICKA IN                                                                                                                     Betalningen skall vara gjord och anmälan inskickad för att bli registrerad i villatomtkön.

Regler för tomtkön

  Sidan uppdaterades: