Kärna

Bokab har under 2021 begärt och fått positivt planbesked för att skapa förutsättningar för framtagande av ca 24 nya villatomter på ca 800 kvm styck. Bokab vill ansluta detta område till en tidigare planansökan som kallas Västerhöjden och innefattar fastigheterna Torsby 1:9 och Torsby 1:37. Tanken är då att gemensamt ta fram detaljplaner som innefattar olika boendeformer där Bokab kompletterar med plan för villatomter. Efterfrågan av villatomter för småhusbebyggelse är väldigt hög och området skulle kunna innebära att Kärna får ett välbehövligt tillskott av villatomter. När väl utvecklingen av området är klart kommer Bokabs tomter förmedlas via den kommunala villatomtkön.

  Sidan uppdaterades: