Ytterns handelsområde

Handelsprojekt
Vid södra infarten till Rollsbo på Bokabägd mark, ca 25 000 kvm, har vi tagit fram skisser för etablering av ett handelsområde med dagligvaruhandel samt handel med skrymmande varor resulterande i ca 8 000 kvm handelsyta. Planarbetet för omårdet kommer påbörjas under 2020.

  Sidan uppdaterades: