Tega Västergård

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Tomtanmälan har nu mailats ut till de resterande intressenterna för Tega Västergård (2017-07-03). 21 av de 36 villatomterna är nu kontrakterade. Tomtanmälan skall vara Bokab tillhanda senast den 1 september 2017.

  Sidan skapades: