Hyr ut anpassade lokaler – i Kungälv och övriga Storgöteborg

Vi träffas på Ytterbyggs huvudkontor i Rollsbo Industriområde – företagets VD Mats Berntsson och jag. Rollsbo är nästintill ”helig” mark för Mats och brorsan Henric som numera tagit över ägarskapet efter pappa Alf som startade företaget 1973. För länge sedan hade nämligen brödernas farfar bondgård här. Numera är Rollsbo ett viktigt industriområde och navet i Ytterbyggs verksamhet.

Ytterbygg AB ägnar sig företrädesvis åt att köpa in verksamhetsmark och bebygga den enligt sina kunders önskningar och behov vad gäller butik, kontor, lager, tillverkning och annan privat och offentlig verksamhet. Totalt förfogar man över ett fastighetsbestånd på 150 000 kvm och ytterligare uppemot 50 000 kvm exploaterbar mark. Verksamhet bedrivs i Storgöteborg – med ca 40 procent i Kungälv, 40 procent på Hisingen och övriga 20 procent i kommuner som Mölndal, Stenungsund, Trollhättan och Älvängen. I dagsläget har man cirka 350 hyresgäster och bland dessa kan nämnas rikskända aktörer som ByggMax, Jysk, Ahlsell och Michelin jämte mer "udda" verksamheter såsom Friskis & Svettis, ett djursjukhus, en chokladfabrik och en ambulansstation.

– Det är kanske det som är kryddan i vardagen – att kundanpassa lokalerna för att passa respektive kunds verksamhet på bästa sätt, säger Mats Berntsson som tog över som VD 1995. Då förfogade man över ett bestånd på 25 000 kvm – något som sexfaldigats sedan dess. Onekligen bra jobbat.

Ett brett erbjudande

Ytterbygg omsätter ca 122 miljoner kronor på årsbasis och har 31 anställda bestående av administrativt folk, byggare och fastighetstekniker.

Genom många års erfarenhet har man tillägnat sig ett rationellt sätt att bygga utan att för den skull ge avkall på hyresgästens behov. Man erbjuder även kringtjänster i de aktuella industriområdena. Exempel på sådana kan vara återvinning, truck- och tryckluftslösningar, snöskottning med mera. I fokus står också ett medvetet miljöarbete med energieffektiva lösningar. Bland annat förvärvade man ett vindkraftverk i Varberg för ett antal år sedan. Ett kraftverk som årligen producerar 5 miljoner kilowattimmar, vilket faktiskt täcker energibehovet för hela Ytterbyggs fastighetsbestånd.

En win-win-situation

Genom åren har man haft ett mycket nära och bra samarbete med Bokab för att tillfredsställa olika intressenters behov.

– Ibland är det vi som har mark och ibland är det Bokab. Vissa kunder vill hyra, andra köpa, varför det förs en nära dialog med Bokab för att locka nya hyresgäster till Kungälv i och för etablering, säger Mats.

Ett bra exempel är tyska Lohman, tillverkare av teknisk avancerad tejp, som flyttar sin verksamhet till Kungälv och Rollsbo från Lilla Edet. För tillfället pågår byggnation av en 1800 kvm stor lokal för kontor, lager och tillverkning. Lohman sysselsätter 20 personer och det finns redan planer om expansion. Inflyttning i det nya "huset" sker i januari 2017.

Ett annat spännande projekt som sker i nära samarbete med Bokab är exploateringen av Åseberget där det planeras mellan 1000 och 1500 bostäder. Ytterbygg är med som en liten lokal aktör bland fem stora byggbolag, eftersom man äger viss mark i området och framför allt är intresserade av att bygga offentliga lokaler, butiker med mera i området.

Hur ser då Mats på framtiden?
– För tillfället är det en hög investeringsvilja och jag ser ingen avmattning på kort sikt. Vår ambition är inte att bli jättestora, men vi är organiserade för tillväxt och då gäller det framför allt att bredda oss rent geografiskt – men alltid med Kungälv som bas. Sedan tror jag marknaden kommer att kräva allt mer sofistikerade kundanpassade lösningar och på det området vill jag säga att vi har det väl förspänt, avslutar Mats Berntsson.

  Sidan uppdaterades: