Anmälan

Fyll i formuläret nedan och betala in avgiften som är 250 kr per kalenderår till PlusGiro: 644 91 63-2, ange namn och personnr. vid inbetalningen. När betalningen är mottagen görs registrering i villatomtkön och bekräftelse kommer skickas ut.

Regler för tomtkön

SÖKANDE
Du måste fylla i fältet
Du måste fylla i fältet
Du måste fylla i fältet
Du måste fylla i fältet
Du måste fylla i fältet
Du måste fylla i fältet
Du måste fylla i fältet
MEDSÖKANDE
Obligatoriskt fält Jag har läst och är införstådd med reglerna för tomtkön (obligatoriskt)
  Sidan uppdaterades: