Nordtag, Kastellgården 1:52 - Ytterby

På uppdrag av Kungälvs kommun erbjuder Bokab 24 villatomter till försäljning i Nordtag i västra Ytterby. Utöver bostäder planeras också för en förskola och ett parkområde. Säljstart är planerad till hösten 2020. Tomterna förmedlas genom kommunens/Bokabs villatomtkö.

2020-05-15

Utskick kommer ske till de 500 första i villatomtkön under september månad 2020.

Tillträde och byggstart kommer vara för ca hälften av tomterna augusti 2021 och för andra hälften augusti 2022.

Plankarta Nordtag.pdf

Illustrationskarta Nordtag.pdf

Villatomter Nordtag, Arealer och numrering.pdf


För mer information om projektet hänvisas till nedanstående länkar: 

Information om Nordtag på Kungälvs kommuns hemsida finner ni här.

 

 

 

 

 

  Sidan uppdaterades: