Åseby - Kode

Villatomter

 2019-09-30

Två villatomter i havsnära område

Bokab erbjuder två villatomter till villatomtkön.

Tomterna är preliminärt ca 1100 m² stora och ligger i ett havsnära och trivsamt område på Åseby Österväg, troligen blivande nummer 23 o 25.

Tomterna ligger utanför detaljplanerat område och byggrätten är ej begränsad. I förhandsbeskedet för bygglovet som är godkänt av byggnadsnämnden har vi sökt på 1,5 – 2 plans hus med byggnadsyta 150-200 m²och garage på 30-40 m².

Priset för en tomt är 990.000 kr.

Köparna ombesörjer själva via bygglov att lösa vatten och avlopp. Lämpligen med djupborrad brunn och minireningsverk.

Bokab har ombesörjt så att dagvattenbrunn finns vid norra hörnet av nordvästra tomten.

Köparna betalar också anslutningsavgift till vägföreningen, Kungälvs Energi etc.

Vad händer nu?

Bokab skickar ut intresseförfrågan till de 300 första i villatomtkön. Intresseanmälan ska vara inne senast 15 november 2019.

2019-11-19

Inga intresseanmälningar inkom bland de 300 första i villatomtkön.

Under v48 skickas förfrågan ut till de nästa 300 i kön, alltså 301 - 600. Intresseanmälan ska vara inne senast 16 december 2019.

2020-01-23

Tomt 2 är SÅLD

Under v.5 skickas förfrågan ut på tomt 1 till nästa 200 i kön, alltså 601-800. Intresseanmälan ska vara inne senast 16 februari 2020.

 

Översiktkarta Åseby.pdf

Godkänt förhandsbesked.pdf

Prel avstyckningskarta.pdf

 

  Sidan uppdaterades: