Rollsbo Västerhöjd

Verksamhetsprojekt
Vegestorp har bytt namn till Rollsbo Västerhöjd i april 2017. Bokab håller tillsammans med två lokala markägare på att ta fram ett nytt verksamhetsområde, där detaljplanearbetet påbörjats.

Vår ambition är att tomtmark skall finnas tillgänglig under 2020. Området ligger alldeles norr om Rollsbo. Bokab kommer att ha ca  90 000 kvm till försäljning, Ytterbygg ca  200 000 kvm. Tomtstorlekar kan anpassas efter behov men ligger mellan  2 000 och 30 000 kvm.

  Sidan uppdaterades: