Rollsbo Västerhöjd

Verksamhetsprojekt
Rollsbo Västerhöjd består av 350 000 kvm mark. Detaljplanen för området beräknas vinna laga kraft i början av 2020. Försäljning beräknas påbörjas i början av 2020.

Vår ambition är att tomtmark skall finnas tillgänglig för byggnation under 2020. Området ligger alldeles norr om Rollsbo. Bokab kommer att ha ca  110 000 kvm till försäljning, Ytterbygg ca  200 000 kvm. Tomtstorlekar kan anpassas efter behov men ligger mellan  2 000 och 30 000 kvm.

Är du intresserad av att etablera dig i området kontakta Claes Hellström på Bokab.

För mer information om pågående detaljplanearbete:

https://www.kungalv.se/Bygga--bo--miljo/aktuella-planer/rollsbo-vasterhojd

  Sidan uppdaterades: