Nya bostäder i Ytterby

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Bokab planerar att möjliggöra byggnation av bostäder söder om Torsbyvägen i nära anslutning till befintliga villaområden i västra Ytterby. Planförslaget omfattar 36 friliggande bostäder och flerbostadshus/gruppboenden med cirka 10 lägenheter för boende med särskilda behov. Planförslaget har varit utställt under tiden 4 september till och med 5 oktober 2015. Nu bearbetas inkomna synpunkter inför ett antagande av planen.

Tomtförsäljning bedöms i nuläget kunna påbörjas hösten 2016 med en möjlig byggstart sommaren 2017.

  Sidan skapades: